Ptáci online: informační server pro sledování hnízdění ptactva pro odbornou i laickou veřejnost. Zapojení škol, veřejných a zájmových organizací do monitorování a sběru biologických dat, v tomto případě ptáků. Na oplátku jim je poskytnuta možnost sledování jejich ptačího hnízdění online prostřednictvím domácí internetové sítě (chytré ptačí budky) a umožněna prezentace na sociálních sítích. Video výstupy slouží jako vzdělávací pomůcka pro děti i dospělé a nástroj popularizace vědy.


KATEGORIE: PŘÍRODNÍ VĚDY
TÉMA: OCHRANA PŘÍRODY, ZOOLOGIE, OSVĚTA
STAKEHOLDEŘI: univerzity (Česká zemědělská univerzita, ČVUT), školy, dobrovolníci, soukromý sektor, veřejnost
PŮSOBNOST: celá ČR
WEB: https://www.birdsonline.cz/cz/homepage
ADRESA: Fakulta životního prostředí, Kamýcká 1176, 16521 Praha