Nálezová databáze ochrany přírody je přehledný, organizovaný a velmi rozsáhlý soubor dat o nálezech druhů živočichů, rostlin či hub. V současnosti již přesahuje 20 miliónů záznamů, ovšem veřejně přístupná je pouze část údajů. Podstatné je, že všechna data jsou lokalizována a datována. Přesnost geografického i časového umístění závisí na původním zdroj.


KATEGORIE: PŘÍRODNÍ VĚDY
TÉMA: OCHRANA PŘÍRODY, ZOOLOGIE, OSVĚTA
STAKEHOLDEŘI: Veřejná instituce (Agentura ochrany přírody a krajiny), veřejnost, dobrovolníci
PŮSOBNOST: celá ČR
WEB: https://portal.nature.cz
ADRESA: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov