KONTAKTY

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Oddělení environmentální geografie
Drobného 28, Brno, 60200

Eva Nováková
Eva Nováková
eva.nov@ugn.cas.cz
Barbora Duží
Barbora Duží
barbora.duzi@ugn.cas.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště

Jakub Trojan
Jakub Trojan
trojan@utb.cz
Jiří Lehejček
Jiří Lehejček
lehejcek@utb.cz
Pavel Taraba
Pavel Taraba
taraba@utb.cz
Matyáš Adam
Matyáš Adam
madam@utb.cz
Robert Osman
Robert Osman
osman@mail.muni.cz