Dobrovolníci mapují a označují nebezpečené skleněné nebo průhledné plochy na budovách, zastávkách apod., o které se mohou zranit létající ptáci. Vytvářejí tak podnět pro nápravu. HLavní akce se koná v týdnu od 24. do 30. září, kdy se lidé po celém světě vydávají ke skleněným plochám ve svém okolí. POdněty lze však hlásit v průběhu celého roku.


KATEGORIE: PŘÍRODNÍ VĚDY
TÉMA: OCHRANA PŘÍRODY, ZOOLOGIE, OSVĚTA
STAKEHOLDEŘI: Nezisková organizace (Česká společnost ornitologická), dobrovolníci, veřejnost, školy
PŮSOBNOST: celá ČR
WEB: www.birdlife.cz/pomozte-chranit-ptaky-a-zapojte-se-do-tydne-skleneneho-zabijaka/
ADRESA: Česká společnost ornitologická, z.s., Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov