Projekt se snaží o zlepšení dostupnosti starých map pro knihovny, archivy a muzea, které by mohly získaná metadata velmi dobře využít pro lepší zpřístupnění svých mapových sbírek, ale které obvykle nedisponují kartografy, kteří by tato metadata vytvořili. Webová aplikace umožňuje jednoduše označovat páry lokalit na staré mapě v jedné polovině obrazovky a na současné mapě v polovině druhé a zároveň zapojit široké vrstvy uživatelů a uživatelek. Běžní uživatelé se registrují a poté mohou vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci starých map v Google Earth, sami překládat historické mapy přes současné satelitní snímky a atraktivním způsobem pak porovnávat proměny zkoumaného území v čase.


KATEGORIE: HUMANITNÍ VĚDY
TÉMA: HISTORIE, OSVĚTA
STAKEHOLDEŘI: Veřejná institutce (Moravská zemská knihovna a další knihovny), univerzity, dobrovolníci, veřejnost
PŮSOBNOST: celá ČR
WEB: https://www.staremapy.cz/projekt/
ADRESA: Moravská zemská knihovna, Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno