Knihovna pro bezbariérové Brno je prostor, kde se potkávají, sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno, odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem.

Projekt vznikl na základě spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno a Knihovny Jiřího Mahena. Na pravidelných setkáních každé poslední úterý v měsíci vystoupí experti z různých oblastí i lidé s žitou zkušeností. Na vystoupení naváže řízená diskuze s cílem sdílet a prohlubovat vědomosti a hledat konkrétní návrhy, jak prostřednictvím odstraňování bariér zlepšit kvalitu života lidí ve městě a systematicky připravovat prostor na stárnutí společnosti.


KATEGORIE: SOCIÁLNÍ VĚDY
TÉMA: VZDĚLÁNÍ, ZDRAVÍ
STAKEHOLDEŘI: Veřejná správa a samospráva (Magistrát města Brna), PSpBB, KJM, GÚ MU, KISK MU, univerzity, veřejnost
PŮSOBNOST: Brno, celá ČR
WEB: https://www.kjm.cz/knihovna-pro-bezbarierove-brno
ADRESA: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 60150, Brno