Mezinárodní projekt určený pro české včelařky a včelaře, který slouží k mapování úspěšnosti zimování českých včelstev. Od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, které je snahou dát do souvislosti s dalšími možnými vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, způsoby léčení včelích chorob atp.). Česká republika je do projektu zapojená od jara 2014, kdy proběhl pilotní monitoring stavu českých včelstev. Sběr je relizován prostřednictvím vyplnění dotazníku.


KATEGORIE: ZEMĚDĚLSTVÍ
TÉMA: ZOOLOGIE, OSVĚTA
STAKEHOLDEŘI: Univerzita (Univerzita Palackého), dobrovolníci, veřejnost
PŮSOBNOST: celá ČR
WEB: http://colosscz.webnode.cz/
ADRESA: Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Šlechtitelů 27, Olomouc 783 74