GLOBE je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. GLOBE (neboli Global Learning and Observation to Benefit the Environment) využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování. Žáci trénují výzkumné dovednosti, které využívají při realizaci vlastních terénních badatelských projektů (oblast meteorologie, hydrologie apod.). Na výzkum navazují konkrétní akce na zlepšení životního prostředí v okolí školy. O svých aktivitách a zjištěních žáci informují místní veřejnost. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi na www.globe.gov, kde jsou k dispozici všem.


KATEGORIE: PŘÍRODNÍ VĚDY
TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAKEHOLDEŘI: Nezisková organizace (TEREZA), školy, dobrovolníci
PŮSOBNOST: celá ČR
WEB: https://www.globe-czech.cz
ADRESA: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 17, Praha 1, 110 00 www.terezanet.cz