Ve středu 12. června proběhla tisková konference na níž byli oficiálně vyhlášeni vítězové soutěže o Ceny EU za občanskou vědu pro rok 2024, kterou uspořádala společnosti IMPETUS, Ars Electronica a Evropská výkonná agentura pro výzkum. V druhé výzvě IMPETUS, která probíhala od ledna do března 2024, bylo obdrženo více než 280 návrhů z celé Evropy, což podtrhuje pozoruhodnou hloubku a šíři iniciativ občanské vědy, které se v současné době uskutečňují. Tři vybrané projekty získali peněžitou odměnu a dalších dvacet sedm čestné uznání. Kvalitu projektů posuzovala vážená porota složená z odborníků z různých vědeckých oborů, akademických institucí a komunitních aktivit.

Vítěz hlavní ceny:

 INCREASE: Inteligentní sbírky genetických zdrojů potravin a luštěnin pro evropské zemědělsko-potravinářské systémy INCREASE Citizen Science Experiment (CSE)

V rámci projektu INCREASE byl vyvinut specifický občanský vědecký experiment (Citizen Science Experiment – CSE), který testuje a zavádí inovativní koncept „decentralizované ochrany“ rostlinných genetických zdrojů, jenž usnadní využívání genetických zdrojů rostlin a zvýší agrobiodiverzitu. CSE zvyšuje povědomí občanů o tématech souvisejících s agrobiodiverzitou a potravinovými luštěninami a vytváří pevný most mezi genovými bankami, občany a dalšími zúčastněnými stranami. Každý občan obdrží semena náhodně vybrané sady pěti    (z více než 1 000) různých místních odrůd fazolí a jednu běžnou komerční odrůdu jako kontrolu a bude také dokumentovat jejich růst a vlastnosti rostlin pomocí speciální aplikace. To umožní plnou sledovatelnost a možnost výměny osiva mezi občany na základě identifikátorů digitálních objektů (DOI) a povinné standardní dohody o přenosu materiálu (SMTA). To umožní splnění mezinárodních předpisů pro testování tohoto inovativního decentralizovaného přístupu k ochraně.

 

Cena pro digitální komunity:

CoAct pro duševní zraví

CoAct pro duševní zdraví je občanský vědecký projekt, jehož středobodem jsou lidé s duševními problémy a jejich rodiny. Jako spoluřešitelé se podílejí na všech krocích výzkumu. CoAct zkoumá  sítě sociální podpory v oblasti duševního zdraví, které zahrnují sociální interakce s blízkou rodinou, přáteli, kolegy v práci, sousedy atd. V souvislosti s problémy duševního zdraví tyto sítě usnadňují procesy zotavení, zlepšují kvalitu života a působí proti sociálnímu vyloučení. Stále však chybí důkazy o tom, jak využít jejich plný potenciál. Jádrem projektu jsou osobní, prožité zkušenosti spoluřešitelů týkající se sítí sociální podpory. Tyto prožité zkušenosti jsou sdíleny prostřednictvím chatbota, který vyzývá všechny občany k aktivní účasti na výzkumu. Data z chatbotu byla společně se spoluvýzkumníky interpretována a transformována do 14 politických doporučení, která byla zveřejněna ve formě evropských a místních politických briefů.

 

Cena za rozmanitost a spolupráci:

SeaPaCS-Participativní občanská věda proti znečištění moří

SeaPaCS poprvé zkoumala důsledky znečištění moří plasty na místní biologickou rozmanitost prostřednictvím participativního občanského vědeckého procesu v pobřežním městě Anzio v Itálii. Zapojilo se do něj několik skupin občanů, včetně rybářských družstev (včetně severoafrických migrantů), studentů a učitelů, sdružení, námořníků a potápěčů, vědců, tvůrců videí a fotografů.
Prostřednictvím setkání „kolaboratoria“, školení a společné výroby nástrojů pro kolektivní námořní expedice v pobřežních vodách (pro sběr vzorků a analýzu plastisférické DNA, podvodní dokumentaci nových ekologických nik, rozhovory a obrazovou dokumentaci) a osvětové činnosti (např. výstavy videí a fotografií, medializace, redigování plánu následných opatření) spustilo místní akce zaměřené na udržitelnost. Spolupráce mezi vědci a občany přinesla transformativní znalosti, které vyplnily existující kognitivní a emocionální propast mezi společností a mořem.

Další oceněné projekty

 


Členové poroty:

Fermín Serrano Sanz

Koordinoval Bílou knihu o občanské vědě pro Evropu a řídil španělský portál ciencia-ciudadana.es. V nadaci Ibercivis vedl nebo podporoval desítky projektů, které propojují vědu, politiku, společnost, umění a technologie. Účastnil se summitu Future Innovators, byl také komisařem pro Agendu 2030 v Aragonii a nyní předsedá pracovní skupině pro politiku, strategii, řízení a partnerství v Evropské asociaci pro občanskou vědu.

Snežana Smederevac

Profesorka na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity v Novém Sadu a koordinátorka Centra excelence STAR pro behaviorální výzkum v psychologii. Jako bývalá prorektorka pro vědu na Univerzitě v Novém Sadu koordinovala první projekty otevřené vědy v Srbsku, které vyústily v Národní politiku otevřené vědy. Je autorkou první příručky pro otevřenou vědu a průvodce občanskou vědou v Srbsku. Její výzkum se zaměřuje na psychologii osobnosti a behaviorální genetiku.

Sofie Burgos-Thorsen

Socioložka s doktorátem, která se posledních deset let zabývá městskou strategií, participativním designem a digitálními inovacemi. Zabývá se otázkami sociální a environmentální spravedlnosti v rámci projektů jako Urban Belonging a South Park Youth Vision a spolupracuje s místními komunitami na vytváření spravedlivých a odolných měst. Před nástupem do Techno-Anthropology Lab, kde se věnuje výzkumu generativní umělé inteligence pro zapojení občanů, působila jako vědecká pracovnice na MIT a specialistka na výzkum a vývoj ve společnosti Gehl Architects.

Luciana Marques

Vedoucí oddělení komunikace v biotechnologické společnosti. Je novinářkou zaměřenou na vědeckou komunikaci, má zkušenosti z oblasti medicíny a podílí se na mnoha evropských projektech. Lucianina akademická cesta zahrnuje publikování ve vědeckých časopisech a přednášení na konferencích.

Mairéad Hurley

Docentka přírodovědného vzdělávání na Trinity College v Dublinu. Se svými kolegy z výzkumné skupiny Trinity’s Science and Society Research Group využívá participativní a transdisciplinární přístupy ke zkoumání role přírodovědného vzdělávání při utváření sociálně a environmentálně spravedlivé a udržitelné budoucnosti. Svou vlastní tvůrčí praxi tradiční hudebnice zapojuje do zkoumání potenciálu irského tradičního umění a folklóru pro současné environmentální vzdělávání a angažovanost.


Pokud jste tuto událost zmeškali, můžete se na ni podívat ze záznamu zde.