Hledají se angažovaní občané a výzkumní pracovníci, kteří by spojili své síly při vývoji nových řešení pro klima!

Iniciativa EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship hledá občany a výzkumné pracovníky, kteří by se zúčastnili této virtuální soutěže zaměřené na zhodnocení znalostí a vývoj technologických a sociálních inovačních řešení pro řešení problémů v oblasti klimatu a podporu dvou misí zřízených Evropskou unií: mise EU pro přizpůsobení se změně klimatu a mise EU pro klimaticky neutrální a inteligentní města.

Od května do června 2024 se uskuteční 22 virtuálních místních hackathonů, kterých se zúčastní týmy složené z občanů a výzkumných pracovníků ze všech členských států EU a 6 přidružených zemí. Z každého místního hackathonu vzejdou 2 vítězné týmy, celkem jich bude 44. Tyto týmy obdrží specifický školicí a tréninkový program, který zdokonalí jejich dovednosti pomocí vzdělávacích modulů o řízení, podnikání, udržitelnosti, sociálním dopadu, zhodnocování výzkumu a duševním vlastnictví. Po školení a koučování budou týmy prezentovat svá řešení na finále EU, kde budou vybrány 3 vítězné týmy, které obdrží peněžní ceny (5 000 EUR pro každý vítězný tým). Dále získají například individuální mentoring, podporu pro crowdfundingovou kampaň, přístup do sítě andělských investorů a podporu při rozšiřování svého řešení.

EU Sparks for Climate je program podporovaný Evropskou komisí a realizovaný konsorciem vedeným společností Barrabés.biz ve spolupráci s Energy Cities, Evropskou asociací rozvojových agentur (EURADA), Evropskou asociací občanské vědy (ECSA) a Evropskou sítí pro crowdfunding AISBL (EUROCROWD).

Jak se zapojit?

Aby se mohli zapojit, musí občané nejprve předložit problém v oblasti klimatu, který považují za relevantní pro svou komunitu, město nebo region, zatímco výzkumní pracovníci musí přispět svými odbornými znalostmi, aby se spojili s občany a společně vypracovali řešení. Hackathony, které spoluorganizují místní hostitelé v různých městech Evropy, budou probíhat virtuálně po dobu čtyř dnů a budou využívat metodiku, která podpoří vytváření sítí, dynamizaci a inovační procesy.

Šampionát probíhá ve třech fázích: virtuální místní hackathony pořádané 22 místy EU, po nichž následují školicí moduly a koučovací aktivity pro vítězné týmy těchto místních hackathonů, a které vyvrcholí finále na úrovni EU, kde se týmy mohou ucházet o ceny ve třech kategoriích:

  1. Nejlepší řešení pro neutrální klima a chytrá měst,
  2. Nejlepší řešení pro přizpůsobení se změně klimatu,
  3. Nejlepší řešení pro různé oblasti,

V České a Slovenské republice proběhne hackathon 29.května – 1. června!

Více informací a možnost zúčastnit se programu najdete zde: www.eusparks.eu.