Pojďme společně se citizen science a projektem Na suchu zmapovat současný stav české zemědělské krajiny. Pomůžeme tak společně s vědci ukázat vlastníkům půdy a zemědělcům ta správná a funkční opatření pro zadržování vody v krajin

Na suchu je občanskovědní projekt pro všechny, kterým není lhostejná budoucnost naší zemědělské krajiny. Jak se totiž říká, přírodu jsme si nevypůjčili od svých předků, ale od svých dětí, chraňme ji proto pro ně, aby s ní mohli žít v rovnováze a nadále čerpat její sílu. Pomozme přírodě v návratu ke kořenům a podpořme zadržování vody v krajině!

A jak se tedy můžete zapojit?

Je to jednoduché, stačí když si do svého telefonu naistalujete aplikaci iNaturalist a přidáte se do projektu Na suchu. Potom už se stačí jen pozorně dívat okolo sebe. Při procházce, na dovolené, na pikniku a vůbec při každém pobytu v přírodě v okolí polí. Nejvíc nám pomůže, když se vám průběžně bude dařit pořizovat fotografie ze 3 hlavních kategorií, které projekt sleduje. Těmito kategoriemi (a zároveň příklady dobré praxe) jsou:

  1. solitérní stromy v rámci zemědělské plochy,
  2. plodiny vyskytující se na polích (zde je třeba rozlišovat právě dobrou praxi jako kombinaci více plodin od špatné praxe, jež přírodě nevyhovuje a kterou jsou monokultury) a
  3. biopásy nebo remízky.

Celý a podrobný popis projektu i postupu vkládání fotografií do samotné aplikace naleznete v odkazu výše i zde nebo i v samotné databázi projektů zde na stránkách citizenscience.cz, globální platformě SciStarter nebo evropském rozcestníku občanské vědy EU-Citizen.Science.

A pokud venku zrovna nebude k focení příznivé počasí, doporučujeme navštívit webové stránky vlastnimpudu.cz, kde najdete nejen skvělou informační brožuru o problematice péče o půdu i o půdě samotné, ale i spoustu dalších edukačních materiálů a zajímavých informací.

Nejen, že se nyní můžete stát občanskými vědci a vyzkoušet si mapování na vlastní kůži, zároveň pro nás a naši krajinu bude velmi přínosné, stanete-li se popularizátory vědy a budete rozšiřovat povědomí o problematice sucha v české zemědělské krajině a samotném projektu Na suchu ve svém okolí. Protože společně dokážeme velké věci!

Těšíme se na vaše zapojení!

Váš tým projektu Na suchu

Projekt vznikl pod hlavičkou projektu TAČR (TL03000007): Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy

Autor: Magdalena Musilová