Projekt IMPETUS hledá nové a trvalé projekty občanské vědy, které by podpořil a propagoval ve své nejnovější výzvě – ta je nyní otevřena!

Pokud využíváte postupy občanské vědy vynalézavými způsoby k řešení společenských problémů, projekt IMPETUS by se rád zapojil do vašich iniciativ.

V této otevřené výzvě hledá IMPETUS projekty občanské vědy pro dvě zajímavé příležitosti: IMPETUS Accelerator a Cenu Evropské unie za občanskou vědu. Tato otevřená výzva bude probíhat od 10. ledna do 11. března (23:59 CET) pro Cenu Evropské unie za občanskou vědu a 14. března (12:00 CET) pro akcelerátor IMPETUS.

Podporované oblasti

IMPETUS Accelerator; máte nápad na projekt občanské vědy nebo koordinujete iniciativu, která se zaměřuje na:

  • Udržitelný životní styl – týkající se potravin, mobility a odpadu,
  • Spravedlnost a rovnost – v souvislosti s odolností vůči klimatu a zdraví,
  • Občanská věda s komunitou a pro komunitu – zajímá nás, jak váš projekt zapojuje společnost do řešení problémů, se kterými se každodenně potýká, s využitím přístupů zdola nahoru, vedených komunitou.

Ocenění

Mohla by vašemu projektu pomoci finanční podpora, poradenství a školení, které by vaši práci posunuly na vyšší úroveň? Pak by pro vás mohl být určen program IMPETUS Accelerator.

Program IMPETUS chce zároveň vyzdvihnout vynikající občanskou vědu do popředí zájmu, a to prostřednictvím Ceny Evropské unie za občanskou vědu. IMPETUS chce oslavit úspěch a rozmanitost občanské vědy, která se provádí v celé Evropě, a zajistit, aby se této fantastické práci dostalo zaslouženého uznání.

Cena Evropské unie za občanskou vědu se skládá ze tří hlavních ocenění. Hlavní ceny ve výši 60 000 EUR a dvou dalších cen pro projekty, které nejlépe ukazují, jak lze občanskou vědu využít k podpoře rozmanitosti a spolupráce a digitálních komunit, přičemž obě ceny budou uděleny ve výši 20 000 EUR.

Víme však také, že v Evropě se právě teď děje mnoho skvělých projektů občanské vědy, a proto IMPETUS udělí čestná uznání dalším 27 projektům, které budou mít možnost představit svou práci spolu s vítězi tří cen na festivalu vědy a techniky Ars Electronica 2024.

Více informací

Chcete-li se o otevřené výzvě dozvědět více, navštivte webové stránky programu IMPETUS a připojte se k jednomu z našich webinářů, který se koná 24. ledna ve 14:00 hodin středoevropského času nebo 28. února v 10:00 hodin středoevropského času, abyste získali odpovědi na všechny své otázky.

Cílem projektu IMPETUS je podporovat občanskou vědu na všech úrovních a pomáhat těmto projektům dosáhnout jejich působivých cílů. Navštivte webové stránky projektu IMPETUS a dozvíte se více.

Upozorňujeme, že veškeré přihlášky a komunikace v rámci projektu budou probíhat v angličtině.

Důležité termíny

Autor: Jakub Trojan

Projekt IMPETUS je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody číslo 101058677