Jaro je ideální dobou, kdy se zapojit do některého z občanskovědních projektů, které se zabývají monitorováním a zaznamenáváním probíhajících změn v přírodě. V následujícím článku přiblížíme několik jarních projektů, z nichž u některých budete muset zůstat celé vegetační období!

Nebylo by jara nezmínit projekt Jaro ožívá (Spring alive), jehož cílem je zvýšit zájem dětí o přírodu a ochranu stěhovavých druhů ptáků. Čápi bilí, jako hlavní zástupci, se vrací z teplých krajin a opravují si svá hnízda v blízkosti lidských obydlí. Možná si však někteří pozorní občanští vědci také všimli, že někteří čápi zůstávají ve střední Evropě z mnoha důvodů (možné zranění, dostatek potravy i v zimě nebo prostě vyhodnotili, že ta zima nebude tak tuhá).

Ještě než přejdeme od ptáků k rostlinám, zastavím se u jednoho nového občanskovědního projektu, který zahájila Česká společnost ornitologická. Na jaře ještě řada lidí přikrmuje na krmítkách ptáky a možná si někteří z vás všimli netypického chování ptáků, kteří mohou trpět nějakou nemocí. Právě na pozorování a evidenci podezření na ptačí nemoci se tento projekt zaměřuje. Díky získaným údajům ornitologové zmapují, kde se nemoci šíří. Projekt má název Jak jsou v Česku rozšířené ptačí choroby a podrobnější informace najdete na webových stránkách. Zde najdete také rady, jak krmit odpovědně a jak čistit krmítka, což je pro zdraví ptáků taktéž důležité.

A nyní už do rostlinné říše

Dalším jarním projektem je Fenofáze, kterou organizuje Ústav globální změny ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tento projekt se ideálně hodí do této „covidové“ doby, protože jej můžete realizovat i na katastru obce, který zatím nemůžete na svých vycházkách překročit. Projekt spočívá v tom, že si vyberete jeden doporučený druh rostliny, ideálně dřeviny (líska obecná, bříza bělokorá, lípa srdčitá…), nebo také byliny (brukev řepka, lilek brambor…). Pozorujete a zaznamenáváte klíčové fáze, kterými rostlina v průběhu vegetačního období prochází (od rozpuku pupenů přes kvetení, odkvět až po plody). Díky této aktivitě přispíváte ke zjišťování, kdy dochází ke změnám fenofází u jednotlivých druhů rostlin v různých geografických a klimatických podmínkách. Vědci tak získávají časové řady, mohou tyto změny vyhodnotit i v čase a v delším časového horizontu vyhodnotit změny klimatu. Pro vás zase ideální čas, jak zahnat nudu nebo tvořivě doplnit hodiny přírodopisu v rámci dálkového vyučování.

Pokud Vás baví jen petrklíče neboli prvosenky, i zde je na „skladě“ další projekt pro vás. Jmenuje se Honba za petrklíči/Looking for cowslips. Jedná se o projekt, který vznikl v Estonsku, a šíří se po celé Evropě. Pozoruje se tvar květů petrklíče, který nyní vykvétá po celé Evropě. Prozradíme, že prvosenka se anglicky řekně „cowslip“, což se dá s nadsázkou také přeložit jako kraví polibek :-).

Náš další tip je projekt, který se zaměřuje se na monitorování biodiverzity v zemědělství. Opět se jedná o mezinárodní projekt v anglickém jazyce a náplň je věnována luštěninám (především cizrně, čočce, fazoli a bobu. Jmenuje se INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems. Klíčem tohoto projektu je uplatnění nového přístupu k ochraně, managementu a určování genetického bohatství těchto zemědělských plodin, s pomocí otevřené vědy a zapojení dobrovolníků do výzkumu. Registrace je otevřená do 31. března, takže je stále čas se zapojit!

A závěrem něco méně vědeckého, při svých procházkách přírodou můžete také hledat praménky a studánky, pomůžete tak udržovat historickou paměť a poutníkům nalézat v horkých dnech chladivé osvěžení.

Krásné jaro!

Autor: Bára Duží