• BEST PRACTICES

  Knihovna pro bezbariérové Brno

  Knihovna pro bezbariérové Brno je prostor, kde se potkávají, sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno, odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem. Projekt vznikl na základě spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno a Knihovny Jiřího Mahena. Na...

 • BEST PRACTICES

  Nálezová databáze ochrany přírody

  Nálezová databáze ochrany přírody je přehledný, organizovaný a velmi rozsáhlý soubor dat o nálezech druhů živočichů, rostlin či hub. V současnosti již přesahuje 20 miliónů záznamů, ovšem veřejně přístupná je pouze část údajů. Podstatné je, že všechna data jsou lokalizována a datována. Přesnost geografického i časového umístění závisí na původním...

 • BEST PRACTICES

  COLOSS

  Mezinárodní projekt určený pro české včelařky a včelaře, který slouží k mapování úspěšnosti zimování českých včelstev. Od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, které je snahou dát do souvislosti s dalšími možnými vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, způsoby léčení včelích chorob atp.). Česká republika je do projektu...

 • BEST PRACTICES

  Pátrejte po Skleněném zabijákovi!

  Dobrovolníci mapují a označují nebezpečené skleněné nebo průhledné plochy na budovách, zastávkách apod., o které se mohou zranit létající ptáci. Vytvářejí tak podnět pro nápravu. HLavní akce se koná v týdnu od 24. do 30. září, kdy se lidé po celém světě vydávají ke skleněným plochám ve svém okolí. POdněty...

 • BEST PRACTICES

  Faunistická databáze

  Dobrovolníci zaznamenávají zajímavosti a neobvyklá pozorování výskytu ptáků. Vytvořená databáze slouží ke sdílení zajímavých pozorování – snadno a rychle, ke sběru faunistických údajů o všech druzích pro další využití, k propagaci ornitologie a pozorování ptáků. Faunistická databáze je určena všem zájemcům o ptactvo z řad široké veřejnosti, „amatérských“ ornitologů, birdwatcherů...

 • BEST PRACTICES

  Staré mapy

  Projekt se snaží o zlepšení dostupnosti starých map pro knihovny, archivy a muzea, které by mohly získaná metadata velmi dobře využít pro lepší zpřístupnění svých mapových sbírek, ale které obvykle nedisponují kartografy, kteří by tato metadata vytvořili. Webová aplikace umožňuje jednoduše označovat páry lokalit na staré mapě v jedné polovině...

 • BEST PRACTICES

  Ptáci online

  Ptáci online: informační server pro sledování hnízdění ptactva pro odbornou i laickou veřejnost. Zapojení škol, veřejných a zájmových organizací do monitorování a sběru biologických dat, v tomto případě ptáků. Na oplátku jim je poskytnuta možnost sledování jejich ptačího hnízdění online prostřednictvím domácí internetové sítě (chytré ptačí budky) a umožněna prezentace...

 • BEST PRACTICES

  GLOBE

  GLOBE je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. GLOBE (neboli Global Learning and Observation to Benefit the Environment) využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování. Žáci trénují výzkumné dovednosti, které využívají při realizaci vlastních terénních badatelských projektů (oblast meteorologie, hydrologie...

 • BEST PRACTICES

  Gengel

  Snaha o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti, aby se s nimi mohla seznámit, pěstovat je, využívat jejich plodů i je semenařit a uchovávat, a přijmout tak svou odpovědnost za jejich další osud....

 • BEST PRACTICES

  Mapování starých a krajových odrůd

  Mapování starých a krajových odrůd ovocných stromůné stromy v krajině prostřenictvím dobrovolníků nebo aktiních členů ČSOP. Na základě sestavených návodů a metodik jsou sestaveny jsou výsledky mapování v podobě použitelné pro zápis dat do celostátní databáze v prostředí geografického informačního systému. Výsledky jsou předávány odborným garantům. KATEGORIE: ZEMĚDĚLSTVÍ TÉMA: ZAHRADA/SAD,...