KONTAKTY

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Oddělení environmentální geografie

Drobného 28, Brno, 60200

Eva Nováková: e-mail

Barbora Duží

Jakub Trojan

Pavel Taraba

Jiří Lehejček

Robert Osman